PREKLIC JAVNE DRAŽBE

datum: 06.05.2021

kategorija: Uradne objave

Št. Zadeve: 430-18/2021-10

 

Javna dražba za prodajo št. stavbe 501, na naslovu Gabrije 11, Ilirska Bistrica, JE PREKLICANA.

Vplačane varščine bodo vrnjene.

 

Župan Emil Rojc l.r.

ar©tur