Pogoji za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest na območju občine Ilirska Bistrica v času referendumske kampanije

ar©tur