Javna dražba za prodajo deleža do 207/1000 na parc. št. 3364/1 k.o. Trnovo

ar©tur