Pogoji za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest v času volilne kampanije

datum: 22.02.2022

kategorija: Uradne objave

ar©tur