Vpis zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena na parcelah k.o. Sabonje

datum: 10.06.2022

kategorija: Uradne objave

ar©tur