Odločba o vpisu grajenega javnega dobra na parcelah v k.o. Trpčane

datum: 16.06.2022

kategorija: Uradne objave

ar©tur