Ureditveni načrt za cono Z4-2/1 - razširitev pokopališča v Ilirski Bistrici

datum: 11.05.2022

kategorija: Urejanje prostora

 

Odlok o ureditvenem načrtu za cono Z4-2/1 razširitev pokopališča v Ilirski Bistrci

Sklep o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za cono Z4-2/1 razširitev pokopališča v Ilirski Bistrici

 

Arhitektonska zazidalna situacija

Faznost

Geodetska zazidalna situacija

Hortikultura

Prometna situacija

Zbirna karta komunalnih vodov

 

na prejšnjo stran

ar©tur