Prostorska konferenca za Lokacijski načrt za stanovanjsko naselje 'Tok' v Ilirski Bistrici

datum: 05.04.2006

kategorija: Urbanizem

Na podlagi 28. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 110/02 in 8/03 popravek) OBČINA ILIRSKA BISTRICA sklicuje

1. PROSTORSKO KONFERENCO
namenjeno oblikovanju programa priprave za:

Lokacijski načrt za stanovanjsko naselje 'Tok' v Ilirski Bistrici (SO1-LN),

ki bo v sredo, 19.04.0006 ob 16h, v prostorih sejne sobe Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška 14.

Namen prostorske konference je uskladitev priporočil, usmeritev in legitimnih interesov lokalne skupnosti, gospodarstva ter interesov združenj in organizirane javnosti za pripravo programa za lokacijski načrt za stanovanjsko naselje 'Tok' v Ilirski Bistrici (SO1-LN).

Udeleženci prostorske konference, ki predložijo dokazila, da zastopajo organ, organizacijo, društvo ali drugo pravno osebo, lahko na konferenci podajo svoja priporočila in usmeritve v pisni obliki ali ustno na zapisnik.

Za vse dodatne informacije pokličite po telefonu 05/714 13 61, Občina Ilirska Bistrica, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo.

ar©tur