Javna razgrnitev predlogov modelov vrednotenja nepremičnin

datum: 04.10.2010

kategorija: Urbanizem

 

Na podlagi 10. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin - ZMVN ( U. l. RS št. 50/2006)  in 34. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98 in Uradni list RS, št. 31/99, Uradne objave časopisa Snežnik, št.4, 30.6.2006)  župan Občine Ilirska Bistrica objavlja  

JAVNO NAZNANILO

o javni razgrnitvi
PREDLOGOV MODELOV VREDNOTENJA NEPREMIČNIN

I.

Župan Občine Ilirska Bistrica naznanja javno razgrnitev predlogov modelov vrednotenja nepremičnin, ki jih  je izdelala Geodetska uprava Republike Slovenije.

II.

Gradivo iz prve točke bo od 4.10.2010 do vključno 17.11.2010 javno razgrnjeno v prostorih avle Doma na Vidmu, Gregorčičeva 2, 6250 Ilirska Bistrica:

- ponedeljek, sreda, med 8:00 in 17:00 uro

- torek, četrtek in petek med 8:00 in 15:00 uro.

 

Ilirska Bistrica, 4.10.2010
Številka: 478-54/2009


Župan
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc, l.r.

ar©tur