Sklep o spremembi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje ˝Tok˝ v Ilirski Bistrici

ar©tur