Facebook

Javno naznanilo o 2. javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Ilirska Bistrica

ar©tur