Facebook

POPRAVEK OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE ILIRSKA BISTRICA-OPN

datum: 13.07.2016

kategorija: Urbanizem

POPRAVEK OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE ILIRSKA BISTRICA-OPN

POPRAVEK OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE ILIRSKA BISTRICA-OPN

 

Po uveljavitvi OPN so se ugotovila določena neskladja v Odloku o OPN. Zakon dopušča odpravo očitnih napak kot so neskladja med posameznimi določbami znotraj izvedbenega ali strateškega dela oziroma občinskega strateškega prostorskega načrta.

Popravek OPN se izvede po kratkem postopku v skladu 53.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju in drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije, zato občinska uprava objavlja predlog sprememb skupaj z obrazložitvijo 15 dni pred sprejemom na občinskem svetu na oglasni deski in v svetovnem spletu, ter v tem času javnosti omogoča tudi podajanje pripomb na objavljeno gradivo."

 

Obrazložitev popravkov - osnutek

Odlok popravkov - osnutek

ar©tur