JAVNA RAZGRNITEV SD1 OPN

datum: 19.09.2016

kategorija: Urbanizem

JAVNA RAZGRNITEV DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ŠT. 1 OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE ILIRSKA BISTRICA – SD 1 OPN

Dopolnjen osnutek Sprememb in dopolnitev št. 1 Občinskega prostorskega načrta občine Ilirska Bistrica –SD1 OPN je javno razgrnjen od ponedeljka 19.9. do srede 19.10.2016 med delovnim časom od 7:00 do 14:30, ob sredah do 17:00 pred sprejemno pisarno Občine Ilirska Bistrica, ter vsak dan na občinski spletni strani.

Občina Ilirska Bistrica je pridobila odločbo št. 35409-237/2016/6 z dne 6.9.2016, da ni potrebna izvedba postopka celovite presoje vplivov na okolje, zato se razgrinja samo SD1 OPN.

Javna obravnava SD1 OPN  bo v sredo 12.10.2016, ob 16:00 uri, v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.

V  času javne razgrnitve in javne obravnave ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev prostorskega akta. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v zvezek pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, ali na elektronski naslov obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si, pri čemer se v rubriki "zadeva" navedejo ključne besede "SD1 OPN Ilirska Bistrica - pripombe".

Vljudno vabljeni!

 

Odlok

Povzetek

Preglednica

Obrazložitev

 

Karta 3 - osnovna namenska raba

Karta 4 - gospodarska javna infrastruktura

 

Obrazec za pripombe

ar©tur