Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN za preselitev kmetije na Brdih, Sabonje

datum: 31.01.2020

kategorija: Urbanizem

ar©tur