Delovna telesa

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA 

Predsednik ANDREJ BERGOČ GREMO! – NEODVISNA LISTA DR. GREGORJA KOVAČIČA   
Namestnica predsednika TEJA ISKRA NSi
Član ANDREJ BATISTA Lista SVEŽI
Član BORUT ROJC PLER (po obvestilu z dne 27. 1. 2023 s strani vodje svetniške skupine SDS, Dušana Grbca je Borut Rojc izstopil iz svetniške skupine PLER in vstopil v svetniško skupino SDS)
Članica MATEJA KRESEVIČ BARIČIČ

GREMO! – NEODVISNA LISTA DR. GREGORJA KOVAČIČA

 

Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na svoji 2. seji dne 26. 1. 2023 za mandatno obdobje 2022-2026 imenoval delovna telesa v naslednji sestavi:

 

STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA

Predsednik DR. ROK SMRDELJ GREMO! – NEODVISNA LISTA DR. GREGORJA KOVAČIČA   
Namestnica predsednika URŠKA BLAZINŠEK GIBANJE SVOBODA
Članica DR. TINA ŠTEMBERGER GREMO! – NEODVISNA LISTA DR. GREGORJA KOVAČIČA   
Član BORUT ROJC PLER (po obvestilu z dne 27. 1. 2023 s strani vodje svetniške skupine SDS, Dušana Grbca je Borut Rojc izstopil iz svetniške skupine PLER in vstopil v svetniško skupino SDS)
Članica KAJA NOVAK GIBANJE SVOBODA
Član MARKO MRŠNIK LISTA SVEŽI
Član MILIVOJ KALUŽA PLER

 

ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE 

Predsednica MAG. HELENA TOMŠIČ GREMO! – NEODVISNA LISTA DR. GREGORJA KOVAČIČA   
Namestnica predsednice ANDREJA KURET LISTA SVEŽI
Član ANDREJ ČERNIGOJ NSI
Članica LILIJANA VALENČIČ PLER (po obvestilu z dne 27. 1. 2023 s strani vodje svetniške skupine SDS, Dušana Grbca je LiIijana Valenčič izstopila iz svetniške skupine PLER in vstopila v svetniško skupino SDS)
Član ALEK VALENČIČ GIBANJE SVOBODA
Član ROBERT VIČIČ GREMO! – NEODVISNA LISTA DR. GREGORJA KOVAČIČA   
Član DEJAN BAŠA SDS

 

ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Predsednica ANDREJA SLAVEC GREMO! – NEODVISNA LISTA DR. GREGORJA KOVAČIČA   

Namestnica

predsednice

DRAGICA

JAKSETIČ

GREMO! – NEODVISNA LISTA DR. GREGORJA KOVAČIČA 
Član DUŠAN GRBEC SDS
Članica SONJA ČOŠIĆ PLER
Član IVAN SIMČIČ GIBANJE SVOBODA
Član ALJAŽ ZADNIK NSI
Član MARTIN NOVAK LISTA SVEŽI

 

ODBOR ZA UREJANJE PROSTORA IN INFRASTRUKTURO

Predsednik KLEMEN ŠLOSAR GREMO! – NEODVISNA LISTA DR. GREGORJA KOVAČIČA   

Namestnik

predsednika

BOŠTJAN KERMA

GIBANJE SVOBODA
Član DUŠAN GRBEC SDS
Član IGOR JANIČIJEVIĆ PLER
Članica ANDREJA FRANK LISTA SVEŽI
Član GORAN BOŠTJANČIČ NSI
Član MATEJ ŽIGMAN GREMO! – NEODVISNA LISTA DR. GREGORJA KOVAČIČA   

 

ODBOR ZA STAVBNA ZEMLJIŠČA, STANOVANJSKE ZADEVE IN POSLOVNE PROSTORE

Predsednik MITJA JAGODNIK GREMO! – NEODVISNA LISTA DR. GREGORJA KOVAČIČA   

Namestnik

predsednika

SIMON UJČIČ

LISTA SVEŽI
Član DOMEN VODOPIVEC NSI
Članica ADRIANA GOMBAČ SDS
Član JERNEJ BOŠTJANČIČ GREMO! – NEODVISNA LISTA DR. GREGORJA KOVAČIČA   
Član DANILO KLANAC GREMO! – NEODVISNA LISTA DR. GREGORJA KOVAČIČA   
Član VOJKO JENKO PLER

 

 

 

ar©tur