Povabilo k oddaji ponudbe - Redni šolski prevoz otrok s posebnimi potrebami

datum: 01.07.2016

kategorija: Razpisi

Predmet naročila je izvajanje dnevnega prevoza otrok s posebnimi potrebami iz občine Ilirska Bistrica v šolskem letu 2016/2017 v enoto Centra za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan v Divači ter Centra za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava

Na podlagi določil Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Ur. list RS, št. 91/15) je naročnik Občina Ilirska Bistrica , Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, na Portalu javnih naročil dne 01.07.2016 pod št. objave JN003272/2016-W01 objavil  obvestilo o javnem naročilu, po postopku oddaje naročil male vrednosti:

 

REDNI ŠOLSKI PREVOZ OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

 

Predmet javnega naročila:

Predmet naročila je izvajanje dnevnega prevoza otrok s posebnimi potrebami iz občine Ilirska Bistrica  v šolskem letu 2016/2017  v enoto Centra za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan v Divači (v nadaljevanju: CUEV) ter Centra za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava (v nadaljevanju: CIRIUS).

 

Rok opravljanja storitve: šolsko leto 2016/2017 (od 1.9.2016 do 31.8.2017)

 

Rok za oddajo ponudbe:  20. julij 2016 do 11.00 ure.

 

Vabimo vas, da podate vašo ponudbo na javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

 

 

Kontaktna oseba s strani naročnika je ga. Zdenka Tomažič, telefon 05/ 71-12-330,  elektronski naslov zdenka.tomazic@ilirska-bistrica.si.

 

 

 

                                                                       OBČINA ILIRSKA BISTRICA

                                                                                     ŽUPAN

                                                                                    Emil Rojc l.r.

 

Razpisna dokumentacija

ar©tur