Namera o prodaji stvarnega premoženja z neposredno pogodbo

datum: 01.02.2017

kategorija: Razpisi

Namera o prodaji stvarnega premoženja z neposredno pogodbo

Na podlagi 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in  samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) ter sklepov Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 26.1.2017, Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, objavlja

 

NAMERO O PRODAJI STVARNEGA PREMOŽENJA

Z NEPOSREDNO POGODBO

 

  1. Predmet prodaje so naslednji poslovni prostori (garaže):
  • garaža v izmeri 18,00 m2, št. parcele 3140/18, k.o. Trnovo (Vojkov drevored 2, Ilirska Bistrica), po izklicni ceni 4.000,00 EUR,
  • garaža v izmeri 18,00 m2, št. parcele 3140/17, k.o. Trnovo (Vojkov drevored 2, Ilirska Bistrica), po izklicni ceni 4.000,00 EUR.

 

  1. Utemeljitev prodaje z neposredno pogodbo: izkazan interes za nakup s strani dosedanjih najemnikov.

 

  1. Pogodbe bodo sklenjene po preteku 15 dni od dneva objave te namere na spletni strani občine.

 

 

Številka zadeve: 3528-40/2010                       

Datum: 1.2.2017

 

 

                                                                                              župan Emil Rojc, l.r.

                                                                                             Občina Ilirska Bistrica

 

ar©tur