Povabilo k oddaji ponudbe za izvedbo javnega naročila gradnje Varna pot v šolo - 3.faza

datum: 22.02.2017

kategorija: Razpisi

Občina Ilriska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, v nadaljevanju ZJN-3) vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te dokumentacije podajo ponudbo za izvedbo javnega naročila gradnje: Varna pot v šolo - 3.faza.

Splošni podatki o naročilu:

 

vrsta postopka

postopek naročila male vrednost

predmet naročila

gradnja

naslov naročila

Varna pot v šolo – 3.faza

sklopi

naročilo ni razdeljeno v sklope; ponudbe se odda za celotno naročilo

ocenjena vrednost

370.000,00 EUR brez DDV

variantne ponudbe

niso dopustne in se ne bodo upoštevale

način oddaje naročila

naročilo se odda s sklenitvijo gradbene pogodbe

rok veljavnosti ponudbe

3 mesece od datuma za prejem ponudb

objava

Portal javnih naročil (skladno z 22. členom in 52. členom ZJN-3)

 

 

Javni razpis za izbiro izvajalca po postopku oddaje naročila male vrednosti za je objavljen na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si), pod nazivom JN001300/2017-w01 z dne 22.02.2017.

 

Kontaktna oseba s strani naročnika je g. Mitja BOŽIČ, telefon 05/ 71-12-305, telefax  05/ 71-41-284, elektronski naslov mitja.bozic@ilirska-bistrica.si.

 

 

                                                               Župan, Emil ROJC, l.r.

Povabilo

01 Vodilna mapa

01 Zunanja ureditev parkirišče

02 Razpisna dokumentacija

02 Tehnično poročilo parkirišča

02 Vodovod

03 Meteorna kanalizacija Lekarna

03 Tehnično poročilo Vodovod

04 Meteorna kanalizacija ZD

04 Tehnično poročilo elektrika in kabelska kanalizacija

05 Tehnično poročilo plin

05, 06, 07, 08, 09 Javna razsvetljava in kabelska kanalizacija parkirišče

06 Risba končna situacija

 

ar©tur