Javni razpis za izvajanje rednih šolskih prevozov otrok s posebnimi potrebami

datum: 20.06.2017

kategorija: Razpisi

REDNI ŠOLSKI PREVOZ OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

 

Predmet javnega naročila:

Predmet naročila je izvajanje dnevnega prevoza otrok s posebnimi potrebami iz občine Ilirska Bistrica  v šolskem letu 2017/2018  v enoto Centra za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan v Divači (v nadaljevanju: CUEV) ter Centra za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava (v nadaljevanju: CIRIUS).

 

Rok opravljanja storitve: šolsko leto 2017/2018 (od 1.9.2017 do 31.8.2018)

 

Rok za oddajo ponudbe:  12. julij 2017 do 11.00 ure.

 

Vabimo vas, da podate vašo ponudbo na javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

 

Kontaktna oseba s strani naročnika je ga. Zdenka Tomažič, telefon 05/ 71-12-330,  elektronski naslov zdenka.tomazic@ilirska-bistrica.si.

 

                                                                       OBČINA ILIRSKA BISTRICA

                                                                                        ŽUPAN

                                                                                      Emil Rojc

 

Razpisna dokumentacija

ar©tur