Povabilo k oddaji ponudbe JN gradnje Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso Ilirska Bistrica

datum: 09.01.2018

kategorija: Razpisi

Občina Ilirska Bistrica v imenu in za račun JP Komunala Ilirska Bistrica, d. o. o., Prešernova ulica 7, 6250 Ilirska Bistrica

Na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, v nadaljevanju ZJN-3) vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te dokumentacije podajo ponudbo za izvedbo javnega naročila gradnje DALJINSKO OGREVANJE NA LESNO BIOMASO ILIRSKA BISTRICA.

02 Dokumentacija Obćina Ilriska Bistrica JN DOLB

03 Obrazec 13 - Predračun - DOLB Ilirska Bistrica

03 Ponudbeni del del dokumentacije Obcina Ilriska Bistrica JN DOLB

0 - Vodilna mapa DOLB Ilriska Bistrica

1 - Arhitektura - DOLB Ilriska Bistrica

4 - Elektro instalacije - DOLB Ilriska Bistrica

5 - Strojne instalacije - DOLB Ilriska Bistrica

ar©tur