Dobava in montaža opreme za novogradnjo OŠ Podgrad

datum: 30.05.2018

kategorija: Razpisi

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik: OBČINA ILIRSKA BISTRICA, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica

telefon: +386 5 714 13 61

telefaks: +386 5 7141284

spletna stran: http://www.ilirska-bistrica.si

matična številka: 5880416000

ID za DDV: SI19908911

transakcijski računi: SI56 0123 8010 0016 470; SI56 0123 8849 8940 726; SI56 0123 8777 7000 087.

na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te dokumentacije podajo ponudbo za izvedbo javnega naročila blaga DOBAVA IN MONTAŽA OPREME ZA NOVOGRADNJO OŠ PODGRAD.

Naročnik je za svetovanje v zvezi z izvajanjem in načrtovanjem predmetnega postopka javnega naročila najel družbo ALTUS consulting d.o.o., Zaloška cesta 69, 1000 Ljubljana, kot izvajalca pomožne nabavne dejavnosti.

vrsta postopka

odprti postopek

predmet naročila

blago

naslov naročila

Dobava in montaža opreme za novogradnjo OŠ Podgrad

 

javno naročilo je razdeljeno v dva sklopa

sklopi

1. sklop: pohištvena oprema

2. sklop: kuhinjska oprema

 

ponudnik lahko odda ponudbo za posamezni sklop ali za oba razpisana sklopa

ocenjena vrednost

240.000,00 EUR brez DDV, od tega: za 1. sklop: pohištvena oprema – 150.000,00 EUR brez DDV za 2. sklop: kuhinjska oprema – 90.000,00 EUR brez DDV

variantne ponudbe

niso dopustne in se ne bodo upoštevale

način oddaje naročila

naročilo se odda s sklenitvijo pogodbe

rok veljavnosti ponudbe

4 mesece od datuma za prejem ponudb

objava

Portal javnih naročil in Uradni list Evropske unije (skladno z 22. členom in 52. členom ZJN-3)

 

OBČINA ILIRSKA BISTRICA
Župan, Emil ROJC l.r.

 

Razpisna dokumentacija

Načrt kuhinjske tehnologije (PZI - tloris)

ar©tur