Javni razpis za subvencijo obrestne mere za podjetniške kredite za leto 2018 na območju Primorsko-notranjske regije

datum: 20.06.2018

kategorija: Razpisi

Razpis za subvencijo obrestne mere za leto 2018 na območju Primorsko-notranjske regije

  • Datum objave: 20. 6. 2018
  • Razpisni rok: 19. 10. 2018 oziroma do porabe sredstev
  • Kontaktna oseba: ziva@rra-zk.si, 05 721 22 40

RRA Zeleni kras, d.o.o. v sodelovanju z občinami Primorsko-notranjske regije objavlja javni razpis za Subvencijo obrestne mere za podjetniške kredite za leto 2018 na območju Primorsko-notranjske regije.

Namen

Namen razpisa je preprečiti finančno izključenost pri financiranju in omogočiti dostop do finančnih virov predvsem mikro in malim podjetjem, samostojnim podjetnikom in fizičnim osebam z registrirano dopolnilno dejavnostjo po zakonu o gospodarskih družbah ter socialnim podjetjem, ki so registrirana v skladu z veljavnim Zakonom o socialnem podjetništvu.

Ključne informacije

Skupna višina odobrenih sredstev za posamezen kredit ne sme znašati manj kot 100 EUR in ne več kot 1600 EUR oz. 75% vseh plačanih obresti za posamezno vlogo. Vsak upravičenec lahko odda največ 3 vloge.

Upravičeni stroški do sofinanciranja po razpisu so nastale in plačane obresti od 1.10.2017 do 30.9.2018.

Rok za oddajo vloge je 19.10.2018.

Upravičenci

Na razpisu lahko kandidirajo upravičenci iz : Občine Bloke, Občine Cerknica, Občine Ilirska Bistrica, Občine Loška dolina, Občine Pivka in Občine Postojna.

Razpisna dokumentacija

Povabilo.pdf

Vloga.doc

Vzorec pogodbe.pdf

 

Dodatne informacije

Dodatne informacije dobite na:
- elektronskem naslovu: ziva@rra-zk.si
- telefonski številki: 05/721 22 40 (Živa Ložar)
- sedežu RRA Zeleni kras, d.o.o., Prečna ulica 1, 6257 Pivka.

 

 

ar©tur