Izvajanje rednih prevozov učencev s posebnimi potrebami v šolskem letu 2018/2019

datum: 29.06.2018

kategorija: Razpisi

IZVAJANJE REDNIH PREVOZOV UČENCEV S POSEBNIMI POTREBAMI V ŠOLSKEM LETU 2018/2019

 

Predmet javnega naročila:

Predmet naročila je izvajanje rednega dnevnega šolskega prevoza otrok s posebnimi potrebami iz področja občine Ilirska Bistrica  v enoto Centra za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan v Divači ter Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava.

 

Rok opravljanja storitve: šolsko leto 2018/2019 (od 1.9.2018 do 31.8.2019)

 

Rok za oddajo ponudbe:  11. julij 2018 do 12.00 ure.

 

Vabimo vas, da podate vašo ponudbo na javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

 

Kontaktna oseba s strani naročnika je ga. Zdenka Tomažič, telefon 05/ 71-12-330,  elektronski naslov zdenka.tomazic@ilirska-bistrica.si.

 

                                                                       OBČINA ILIRSKA BISTRICA

                                                                                        ŽUPAN

                              

                                                                                      Emil Rojc

 

Razpisna dokumentacija:

RD_-_Navodila_ponudnikom.pdf

RD_-_Obrazec_Izjava tehnična, strokovna, kadrovska sposobnost.doc

RD_-_Obrazec_Izjava za gospodarski subjekt.doc

RD_-_Obrazec_Ponudba.doc

RD_-_Predračun.odt

RD_-_Referenčno potrdilo.odt

RD_-_Seznam referenc.odt

RD_-_Soglasje podizvajalca za neposredna placila.doc

RD_-_Tehnične specifikacije.pdf

RD_-_Vzorec menične izjave-dobra izvedba.docx

RD_-_Vzorec pogodbe.odt

 

 

ar©tur