Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2019-2020 sofinancirala Republika Slovenija iz dela proračuna, namenjenega za kulturo

datum: 23.12.2018

kategorija: Razpisi

Objavljen je Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2019-2020 sofinancirala Republika Slovenija iz dela proračuna, namenjenega za kulturo.

 

Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine: sofinanciranje vzdrževalnih del za ohranjanje kulturnovarstvenih sestavin razglašenih kulturnih spomenikov in sofinanciranje izvedbe konservatorsko-restavratorskih posegov po Katalogu konservatorsko-restavratorskih del na nepremičnih spomenikih in stavbni dediščini (poglavje Restavratorstvo) na razglašenih kulturnih spomenikih.

 

Rok za oddajo vlog: 21. 1. 2019.

ar©tur