»Izgradnja povezovalnega vodovoda Ilirska Bistrica – Rodik – ponovitev postopka za sklop 8: Vodovod VH Veliko Brdo – VH Jelšane«

ar©tur