Povabilo k oddaji ponudbe Izgradnja povezovalnega vodovoda Ilirska Bistrica – Rodik – sklopi 3, 4 in 5 ter sanacija vozišča regionalne ceste

datum: 11.01.2022

kategorija: Razpisi

Javno naročilo se izvaja kot skupno javno naročilo, ki ga po pooblastilu Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana, Občine Hrpelje – Kozina, Reška cesta 14, Hrpelje, 6240 Kozina in Občine Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača izvaja Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.

Predmet javnega naročila je izgradnja povezovalnega vodovoda Ilirska Bistrica – Rodik – sklopi 3, 4 in 5 ter sanacija vozišča regionalne ceste.

Številka objave je JN000134/2022-B01.
Povezava do objave: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=431050

 

Predmet javnega naročila v okviru tega javnega naročila so sklopi 3, 4 in 5, pri čemer se sklop 3 in 4 združita v en sklop, to je sklop 4. Prav tako je predmet javnega naročila tudi izvedba sanacij vozišč regionalnih cest. 

Razpisna dokumentacija - dopolnjena

Obrazci za sestavo ponudbe - dopolnjeni

Pregledna karta cevovodov

Sklop 4 Vodovod na odseku Harije – Pregarje (sklop 3) ter vodovod na odseku Pregarje – Rjavče (sklop 4) in izvedba sanacije ceste Pregarje Tominje, odsek Pregarje – Harije od km 1,135 do km 5,040 in od km 5,620 do km 6,870 ter ceste Artviže – Pregarje, od km 20,470 do km 23,380

drugi popravek 1 Rekapitulacija SKLOP 3 in 4 bc

drugi popravek 2 Brkini SKLOP 3a Harije -Pregarje bc

drugi popravek 3 Brkini SKLOP 3b bc

drugi popravek 4 Zajelsje FK – brez ND 3FK bc

drugi popravek 5 Cesta naselja 3C1 bc

drugi popravek 6 Pregarje Tominje 3C2 bc

drugi popravek 7 Brkini SKLOP 4 Pregarje 2 meja bc

drugi popravek 8 Artvize - Pregarje 20.480-23.581 -4C bc

TP Cestišče 3C1 Pregarje-Harije naselja

TP Cestišče 3C2 Harije-Pregarje izven naselij

TP Cestišče 4c Tatre Pregarje

TP SKLOP 3a HARIJE - PREGARJE

TP SKLOP 3a SITUACIJA PREGLEDNA

TP SKLOP 3b  le VH Zajelšje

TP SKLOP 3b SIT PRED ZAJELŠJE 3.4.2.2

TP SKLOP 4 PREGLEDNA

TP SKLOP 4 PZI Vodovod Pregarje - Rjavče  gradbene konstrukcije -1

 

Sklop 5 Vodovod na odseku Rjavče – Artviže, etapa občinska meja – naselje Artviže in izvedba sanacije Artviže – Pregarje, od km 10,750 do km 20,470

drugi popravek 1 Rekapitulacija SKLOP 5 bc

drugi popravek 2 Artvize - Pregarje 10.750-20.470 5C bc

drugi popravek 3 Brkini SKLOP 5 Rodik OM bc

SKLOP 5 PREGLEDNA SITUACIJA

TP Cestišče 5c Artviže Pregarje

TP SKLOP 5 PZI Vodovod Rjavče Rodik

 

 

ar©tur