Javni razpis za podukrep 4.3: Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

datum: 01.03.2022

kategorija: Razpisi

Javni razpis za podukrep 4.3: Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

 

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, brez namakalne opreme oziroma ureditev vodnega vira.

 

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 6.500.000 EUR.

Ogled razpisa na spletni strani:
https://www.rra-zk.si/razpisi/aktualni-razpisi/2022022811163662/

 

ar©tur