Javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022 – naložbe, namenjene krožnemu gospodarstvu

datum: 01.03.2022

kategorija: Razpisi

Javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022 – naložbe, namenjene krožnemu gospodarstvu

Podpirajo se naložbe v:

  • ureditev objektov oziroma nakup opreme za predelavo ali trženja kmetijskih proizvodov,
  • ureditev skladiščnih kapacitet,ureditev objektov in nakup opreme za oskrbo z vodo, posodobitev sistemov za varčno uporabo vode..


Ogled razpisa na spletni strani:
https://www.rra-zk.si/razpisi/aktualni-razpisi/2022022811132035/
 

ar©tur