Javni razpis za podukrep 4.1: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih

datum: 01.03.2022

kategorija: Razpisi

Javni razpis za podukrep 4.1: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih

 

Predmet podpore so naslednje vrste naložb:

a) povečanje učinkovite rabe energije in spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije za lastne potrebe kmetijskega gospodarstva:

ureditev objektov oziroma nakup pripadajoče opreme za posodobitev energetsko učinkovitih...Ogled razpisa na spletni strani:
https://www.rra-zk.si/razpisi/aktualni-razpisi/2022022811111240/

 

ar©tur