Facebook

Razpis za letovanje v Dugi Uvali

datum: 02.06.2022

kategorija: Razpisi

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica objavlja naslednji

 

 

RAZPIS ZA LETOVANJE 2022 – DUGA UVALA

 

 

 • LOKACIJA IN CENA LETOVANJA

Lokacija letovanja: apartma Ladonja št. 16, stopnišče II (6 ležišč)

 

Cena letovanja na apartma brez turistične takse:

-32 EUR / dan (uslužbenci Občine Ilirska Bistrica, v nadaljevanju: notranji uporabniki)

-35 EUR / dan (zunanji uporabniki).

 

ROK in kraj PRIJAVE ZA LETOVANJE

 

Rok prijave: od 6.6.2022 v času uradnih ur Občine Ilirska Bistrica,

Kraj prijave: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica: v II. nadstropju desno ali tajništvu (I. nadstropje) ali po elektronski pošti na naslov: patricija.jelenic@ilirska-bistrica.si.

 

NAČIN PLAČILA

 

Možnost plačila v obliki plačilnih nalogov v največ 3 zaporednih obrokih glede na prijavljeno število dni letovanja, ki jih izda Oddelek za gospodarstvo in finance ob prejemu prijavnice (za notranje uporabnike odtegljaj pri mesečnem obračunu plače), in sicer 1. obrok v mesecu prijavljenega letovanja (plačilo 1. obroka mora biti izvedeno vsaj 8 dni po potrjeni prijavi, v nasprotnem primeru se šteje, da rezervacija ni potrjena).

 

OSTALI POGOJI LETOVANJA:

 

 • menjava se izvrši zadnji dan med 13.00 in 14.00 uro (oziroma v dogovoru z naslednjim uporabnikom letovanja), vsak uporabnik se je dolžan v roku 24 ur od prihoda prijaviti na recepciji turistične agencije v Dugi Uvali,
 • uporabnik/i počitniškega apartmaja mora/jo vestno in gospodarno ravnati z objekti, napravami ter inventarjem,
 •  uporabnik je dolžan skrbeti za red in čistočo v apartmaju in dosledno upoštevati navodila, ki se nahajajo v posameznih objektih in splošna navodila, ki veljajo za počitniško naselje,
 • uporabnik/i  mora/jo obvezno izpolniti zapisnik o primopredaji in popisati ugotovljeno stanje ter ob prihodu morebitno povzročeno škodo prijaviti na recepciji ali policiji,
 • uporabnik, ki pri vstopu v počitniški apartma ne pregleda stanja objekta, opreme in inventarja ter pomanjkljivosti ne vpiše v zapisnik, je materialno in finančno odgovoren za škodo (plačilni nalog izdan s strani Občine Ilirska Bistrica), ki jo ugotovi uporabnik, ki letuje za njim,
 • uporabniku, za katerega se ugotovi, da ob odhodu ni ustrezno očistil objekta, se zaračuna dejansko ceno naknadno opravljenega čiščenja, ki pa ni nižja od višine dveh takrat veljavnih cen nočnin,
 • če bo za posamezni termin preveč prijav, bo o prioriteti prijavljenih odločala komisija,
 • prijavnica in napotnica za letovanje sta na voljo v sprejemni pisarni, tajništvu in sobi št. 2 Občine Ilirska Bistrica (II. nadstropje, Patricija Jelenič),
 • napotnico za letovanje (skupaj z izdanimi plačilnimi nalogi) je potrebno pred odhodom na letovanje prevzeti v II. nadstropju Občine Ilirska Bistrica ali v tajništvu v času uradnih ur (brez potrjene napotnice ni možen vstop v apartma),
 • prednost pri prijavi imajo notranji uporabniki,
 • prevzem in vrnitev ključa apartmaja na recepciji turistične agencije v Dugi Uvali.

 

OPOZORILO:

Gostje, ki se ne bodo prijavili na turističnem uradu v navedenem roku, bodo v primeru kontrole dolžni odmerjeno kazen poravnati sami.

 

ODPOVED LETOVANJA

 

V primeru odpovedi letovanja je prijavitelj dolžan plačati celoten znesek, v kolikor si ne poišče zamenjave za prijavljeni termin letovanja. Odpoved je upravičena le v izjemnih primerih (npr.: bolezen, smrt družinskega člana,…) ob predložitvi ustreznega dokazila.

 

OBJAVA

 

Občinska spletna stran.

 

 

 

Datum: 2.6.2022

Številka: 023-1/2022-1

 

                                                                            OBČINA ILIRSKA BISTRICA

                                                                                           ŽUPAN

         Emil Rojc, l.r.

ar©tur