Sofinanciranje obresti podjetniških kreditov v Primorsko-notranjski regiji

datum: 27.07.2022

kategorija: Razpisi

RRA Zeleni kras, d.o.o. tudi v letu 2022 v sodelovanju z občinami Primorsko-notranjske regije objavlja Povabilo za Sofinanciranje obresti podjetniških kreditov 2022 na območju Primorsko-notranjske regije. Razpis je namenjen pospeševanju razvoja malega gospodarstva z namenom preprečevanja finančne izključenosti pri financiranju ter omogočanja lažjega dostopa do finančnih virov.

 

Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja ter samostojni podjetniki po Zakonu o gospodarskih družbah ter socialna podjetja, ki so registrirana v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu in imajo sedež v eni izmed naslednjih občin: Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka ali Postojna.

 

Upravičeni stroški do sofinanciranja po razpisu so nastale in plačane obresti posameznega podjetniškega kredita od 1. oktobra 2021 do 30. septembra 2022. Skupna višina odobrenih sredstev za posamezen podjetniški kredit ne sme znašati manj kot 100,00 EUR in ne več kot 1.600,00 EUR oz. 75% vseh plačanih obresti upravičenega obdobja za posamezen kredit. Vsak upravičenec lahko odda največ tri vloge.

 

Rok za oddajo vlog je petek, 14. oktobra 2022, do 24.ure.

 

Dodatne informacije dobite pri Tjaši Fajdiga, tjasa@rra-zk.si ali info@rra-zk.si , telefon: 05/ 721 22 48 ali na www.rra-zk.si, kjer poleg vseh informacij v povezavi z javnim razpisom najdete tudi povabilo, vlogo in priloge za sodelovanje na razpisu.

 

 

ar©tur