Arhiv razpisov

DatumNaslov
13.04.2022Javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2022
13.04.2022Javni razpis P1 Covid 2022 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
13.04.2022: Javni razpis za pomoč podjetjem pri ponovnem zagonu dejavnosti po odpravi omejitev, vezanih na Covid-19
30.03.2022Razpis Varstvo okolja
28.03.2022POZIV ZA PREDLOGE KANDIDATOV ZA PREDSTAVNIKE USTANOVITELJA V SVET ZAVODA ZDRAVSTVENEGA DOMA ILIRSKA BISTRICA
25.03.2022POZIV ZA VPIS V PROGRAME PREDŠOLSKE VZGOJE V ŠOLSKEM LETU 2022/2023 V ENOTE VRTCEV PRI OSNOVNIH ŠOLAH V OBČINI ILIRSKA BISTRICA, V VRTEC JOŽEFE MASLO ILIRSKA BISTRICA IN KONCESIJSKI VRTEC ZAVOD NOTRE DAME V ILIRSKI BISTRICI
18.03.2022Razpis za delovno mesto ravnatelja
01.03.2022Javni razpis Podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture
01.03.2022Javni razpis za podukrep 4.1: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih
01.03.2022Javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022 – naložbe, namenjene krožnemu gospodarstvu
01.03.2022Javni razpis za podukrep 4.3: Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom
01.03.2022Javni razpis za sofinanciranje turističnih društev
01.03.2022Javni razpis kmetijstvo
24.02.2022Javni razpis za občinska priznanja
11.02.2022Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa v Občini Ilirska Bistrica za leto 2022
14.01.2022Javna dražba za prodajo več nepremičnin
11.01.2022Povabilo k oddaji ponudbe Izgradnja povezovalnega vodovoda Ilirska Bistrica – Rodik – sklopi 3, 4 in 5 ter sanacija vozišča regionalne ceste
07.01.2022Javni razpis HUMANITARNE DEJAVNOSTI
07.01.2022Javni razpis KULTURA
05.01.2022Javni razpis P7C-2 2021 COVID – krediti za blažitev posledic epidemije COVID 19 na gospodarstvo
123456789 >>
ar©tur