Arhiv razpisov

DatumNaslov
18.03.2022Razpis za delovno mesto ravnatelja
01.03.2022Javni razpis Podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture
01.03.2022Javni razpis za podukrep 4.1: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih
01.03.2022Javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022 – naložbe, namenjene krožnemu gospodarstvu
01.03.2022Javni razpis za podukrep 4.3: Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom
01.03.2022Javni razpis za sofinanciranje turističnih društev
01.03.2022Javni razpis kmetijstvo
24.02.2022Javni razpis za občinska priznanja
11.02.2022Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa v Občini Ilirska Bistrica za leto 2022
14.01.2022Javna dražba za prodajo več nepremičnin
11.01.2022Povabilo k oddaji ponudbe Izgradnja povezovalnega vodovoda Ilirska Bistrica – Rodik – sklopi 3, 4 in 5 ter sanacija vozišča regionalne ceste
07.01.2022Javni razpis HUMANITARNE DEJAVNOSTI
07.01.2022Javni razpis KULTURA
05.01.2022Javni razpis P7C-2 2021 COVID – krediti za blažitev posledic epidemije COVID 19 na gospodarstvo
24.12.2021Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica v letu 2022
24.12.2021Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje humanitarnih programov v Občini Ilirska Bistrica v letu 2022
17.12.2021Javni razpis za neprofitna stanovanja 2021
02.12.2021Natečaj za inovacije Slovenija D-CARE Interreg Podonavje
01.12.2021Poziv k projektnim idejam
01.12.2021Prijavite se na Start-tourism- up
<< 123456789 >>
ar©tur