Arhiv razpisov

DatumNaslov
08.04.2021Javna dražba za prodajo več nepremičnin
07.04.2021Povabilo k oddaji ponudbe Povezovalni vodovod Ilirska Bistrica - Rodik
31.03.2021JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE ILIRSKA BISTRICA ZA LETO 2021
31.03.2021PONOVNI JAVNI POZIV za evidentiranje kandidatov – predstavnikov strokovne javnosti za člane uredniškega odbora glasila Občine Ilirska Bistrica »Bistriški odmevi«
28.03.2021Za društva, zveze in združenja ter Sindikat kmetov do 355.000 evrov
18.03.2021Javni razpis za finančne spodbude v gospodarstvu
17.03.2021Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike
16.03.2021Javni poziv PONI Primorsko-notranjska
15.03.2021Javni razpis za sofinanciranje gradnje novih manjših proizvodnih naprav za izrabo vetrne energije
15.03.2021Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območij v letih 2021 in 2022
12.03.2021Razpis za ravnatelja OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica
09.03.2021Sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (oznaka: JR DO OVE 2021)
05.03.2021POZIV ZA VPIS V PROGRAME PREDŠOLSKE VZGOJE V ŠOLSKEM LETU 2021/2022
03.03.2021Javni razpis za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij – PF1, PF3
03.03.2021Javni razpis za pred- financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu – PF2
03.03.20213. javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih
01.03.2021Grafična priprava in tisk občinskega glasila
01.02.2021Javni razpis turistnična društva
01.02.2021Javni razpis kmetijstvo
01.02.2021Javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2021
<< 123456789 >>
ar©tur