Arhiv razpisov

DatumNaslov
12.04.2017REKONSTRUKCIJA KRIŽIŠČA V KROŽNO KRIŽIŠČE Gregorčičeva cesta LZ 135290, Bazoviška cesta LZ 135290 in Vojkov drevored LZ 135250
29.03.2017Javni razpis za podelitev priznanj Občine Ilirska Bistrica za leto 2017
20.03.2017Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
16.03.2017Javna dražba za oddajo nepremičnin v najem, k.o. Trnovo
15.03.2017Preklic javne dražbe za oddajo nepremičnine v najem v k.o. Trnovo
13.03.2017Javna dražba za oddajo nepremičnine v najem, k.o. Trnovo
28.02.2017Povabilo k oddaji ponudbe STORITEV OSKRBE ZAPUŠČENIH ŽIVALI
28.02.2017Zunanja ureditev ob Osnovni šoli Kuteževo – Podgora
27.02.2017Poziv za vpis v programe predšolske vzgoje v šolskem letu 2017/18 v enote vrtcev
22.02.2017Povabilo k oddaji ponudbe za izvedbo javnega naročila gradnje Varna pot v šolo - 3.faza
14.02.2017Javna dražba za prodajo nepremičnin v k.o. Trnovo
14.02.2017Preklic javne dražbe za prodajo nepremičnin v k.o. Trnovo
13.02.2017Javna dražba za prodajo nepremičnin v k.o. Trnovo
13.02.2017Rekonstrukcija nogometnega igrišča ob OŠ Podgrad
13.02.2017Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Ilirska Bistrica v letu 2017
13.02.2017Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa v občini Ilirska Bistrica za leto 2017
13.02.2017Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje humanitarnih programov v občini Ilirska Bistrica v letu 2017
07.02.2017Dobava in montaža opreme za Prizidek k Osnovni šoli Podgora Kuteževo
06.02.2017Dva nova javna razpisa Slovenskega regionalnega razvojnega sklada za ugodna sredstva
01.02.2017Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem z neposredno pogodbo
<< 34567891011 >>
ar©tur