Arhiv razpisov

DatumNaslov
15.03.2021Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območij v letih 2021 in 2022
12.03.2021Razpis za ravnatelja OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica
09.03.2021Sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (oznaka: JR DO OVE 2021)
05.03.2021POZIV ZA VPIS V PROGRAME PREDŠOLSKE VZGOJE V ŠOLSKEM LETU 2021/2022
03.03.2021Javni razpis za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij – PF1, PF3
03.03.2021Javni razpis za pred- financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu – PF2
03.03.20213. javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih
01.03.2021Grafična priprava in tisk občinskega glasila
01.02.2021Javni razpis turistnična društva
01.02.2021Javni razpis kmetijstvo
01.02.2021Javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2021
01.02.2021JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA ZA NEDOLOČEN ČAS - STROKOVNI SODELAVEC ZA INVESTICIJE
01.02.2021JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA ZA NEDOLOČEN ČAS - STROKOVNI SODELAVEC
28.01.2021Poziv javnosti za imenovanje Občinske volilne komisije Občine Ilirska Bistrica - namestnik 3. člana
28.01.2021PONOVNI JAVNI POZIV za evidentiranje kandidatov – predstavnikov strokovne javnosti za člane uredniškega odbora glasila Občine Ilirska Bistrica »Bistriški odmevi«
22.01.2021Dobava pisarniškega materiala
22.01.2021Dobava čistilnega materiala
22.01.2021Izvajanje splošnih del za potrebe delovanja Občine Ilirska Bistrica
22.01.2021Letno vzdrževanje službenih vozil
06.01.2021Ureditev občinske stavbe in nakup pisarniškega pohištva - PONOVITEV
<< 34567891011 >>
ar©tur