Razstava Primorskega numizmatičnega društva Ilirska Bistrica

 

40. Let Primorskega Numizmatičnega Društva Ilirska Bistrica

       V soboto 14.12.2013 je na slavnostni prireditvi v prostorih galerije doma na Vidmu, obeležilo pomemben jubilej. Zbralo se je številno občinstvo domačih ljubiteljev zbirateljstva, prijateljev iz drugih društev in predsednika numizmatične in filatelistične zveze Slovenije. Prisoten je bil tudi starosta slovenske numizmatike Dr. Albin Pogačnik, pisec več strokovne literature in dolgoletni predsednik zveze, ki bo v januarju 2014 praznoval častitljiv jubilej 100. rojstni dan. Na ustanovnem zboru 28.1.1973 je takrat prisostvovalo skoraj 60. ljubiteljev zbiranja starega denarja iz Bistrice in okolice. Društvo je aktivno do današnjih dni predvsem na področju numizmatike in posebno na področju filatelije. V zadnjih letih je bilo ob različnih priložnostih izdanih večje število društvenih dopisnic, poštnih žigov in osebnih znamk pomembnih osebnosti, ki so zaznamovali Bistrico in okolico. Jubilej smo počastili z numizmatično, filatelistično in kartofilsko razstavo 18. Članov društva. Izdali smo spominsko medaljo »Bistriški TOLAR« in spominski srebrnik »Bistriški BELIČ« na katerem je upodobljen domači ljubiteljski arheolog Josip Nadoslav Potepan iz Dolnjega Zemona. Ob tej priliki je bila izdana 20. številka društvenega glasila »Numizmatični list«. Na prireditvi je društvo izdalo tudi častna priznanja »Častni član društva«, dvem najbolj zaslužnim članom, g. Francu Poklarju in g. Vojku Čeligoju, za njihov prispevek k delovanju društva in delu na področju raziskovanj zgodovine in kulture na Bistriškem. Za prispevek in življensko delo na področju numizmatike na slovenskem, pa tudi g Albinu Pogačniku.

        Danes deluje v društvu okoli trideset članov, ki se dobivamo vsako četrto nedeljo v mesecu, kjer poteka živahna razprava o novitetah na področju numizmatike, filatelije in zgodovine. Občasno nas obiščejo tudi naši prijatelji iz drugih društev. V novem letu v društvu planiramo, da bodo vodenje društva prevzele mlajše moči društvenih članov.

Zapisal  Vili Gombač

    

 

 Spletna povezava:

https://youtu.be/q5N4DvfBj34

29.11.2013

ar©tur