Moj spletni priročnik, številka 17/2011

Moj spletni priročnik Številka 17-2011

Razpisi

 • Javni razpis za sofinanciranje projektov s programskega področja LIFE+11
 • Razpis neposrednih posojil v letu 2011 za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Mestni občini Nova Gorica, Občini Brda, Občini Kanal, Občini Miren-Kostanjevica, Občini Renče-Vogrsko in Občini Šempeter-Vrtojba
 • Javno zbiranje ponudb za najem poslovnega prostora - Slovenj Gradec
 • Javno zbiranje ponudb za prodajo poslovnega prostora v Bitoli – Republika Makedonija
 • Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem - Ljubljana
 • Povabilo k sodelovanju v naboru inovacij v okviru 6. Slovenskega foruma inovacij
 • Javno naročilo za oblikovanje nacionalne ocenjevalne komisije in izvedba ocenjevanja inovacij za predstavitev na 6. Slovenskem forumu inovacij

 

Predpisi

 • Kako podjetnik sam plača prispevke za s.p. ali d.o.o.?
 • DZ sprejel zakona o davčni službi in o preglednosti finančnih odnosov
 • Kako so obdavčeni prokuristi?

 

B2B - ponudba : povpraševanje

 • Poslovno sodelovanje
 • Tehnološko sodelovanje

 

Poslovni dogodki

 • Predavanje in okrogla miza – »Uspešno upravljanje in vodenje razvojnih projektov v sodobnem tehnološko razvitem poslovnem okolju«
 • Individualni razgovori z novim veleposlanikom RS v Tirani
 • Podjetniško usposabljanje za mlade podjetnike in ženske podjetnice
 • Brezplačen seminar – »Poslovne koristi družbeno odgovornih podjetij«
 • Info dan za razpis Eco Innovation 2011
 • Slovensko-jordanska poslovna konferenca in bilateralna srečanja
 • Poslovni forum – »Ideje, inovacije in zelene tehnologije - katalizatorji gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Rusijo«
 • Brezplačna izobraževanja za podjetja
 • Mednarodno kooperacijsko srečanje »CONSTRUMAT 2011«
 • Izhodna slovensko – srbska gospodarska delegacija podjetij iz avtomobilskega sektorja
 • Bilateralna srečanja v okviru sejma »Obnovljivi viri energije in trajnostni razvoj« v Vidmu/Udine, Italija
 • Brezplačen seminar – »Privatni naložbeni skladi in strateški investitorji kot vir financiranja«

 

Priložnosti doma

 • Izkoristite nepovratna sredstva!
 • 300.000 evrov za pomursko socialno podjetništvo

 

Kažipot po globalnem trgu

 • Nemčija - paradni konj evropskega gospodarstva in najpomembnejša trgovinska partnerica Slovenije
 • SloHub - poslovno stičišče Slovenije in Finske

 

Dodatek

 • Okvirni program za konkurenčnost in inovativnost
 • »BREZPLAČNO« je privlačno za kupce. Ali to drži?
 • Pomen logotipa za uspeh podjetja
 • Projekt SLOWTOURISM
ar©tur