Moj spletni priročnik, številka 23/2011

Moj spletni priročnik Številka 23-2011

Razpisi

 • Javno naročilo za oblikovanje nacionalne ocenjevalne komisije in izvedba ocenjevanja inovacij za predstavitev na 6. Slovenskem forumu inovacij
 • Najava Javnega razpisa za sofinanciranje stroškov poslovnega svetovanja za internacionalizacijo – »Izvozni vavčer«
 • Najava javnega razpisa za sofinancirane tržnih raziskav na novih tujih trgih
 • Javni razpis za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih
 • II. javni razpis za ukrep 132 – sodelovanje kmetijskih proizvajalcev v shemah kakovosti hrane
 • Razpis za dolgoročne kredite ter garancije za dolgoročne kredite za projekte malega in srednjega gospodarstva – RCR Zagorje ob Savi
 • Javna dražba najemnine za oddajo poslovnega prostora v najem - Maribor
 • Dopolnitev javnega razpisa za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območjih
 • Sprememba javnega razpisa za primarno kmetijsko pridelavo
 • Spremembe javnega razpisa za ugodna posojila podjetništvu in projektom kmetijske predelave, trženja in dopolnilnih dejavnosti

 

Predpisi

 • Prispevki za socialno varnost za samozaposlene za maj 2011
 • Na učinkovito plačevanje davka boste morali počakati do oktobra

 

B2B - ponudba : povpraševanje

 • Poslovno sodelovanje
 • Tehnološko sodelovanje

 

Poslovni dogodki

 • Brezplačna delavnica - »Načrtovanje okolju primernejših proizvodov«
 • Brezplačna predstavitev javnega razpisa za nepovratna sredstva Slovenskega regionalno razvojnega sklada in javnega razpisa neposrednih brezobrestnih posojil Javnega sklada malega gospodarstva Goriške
 • Slovensko - azerbajdžanska poslovna konferenca
 • Brezplačna delavnica – »KAJ PA OKOLJSKA MARJETICA? Kako izboljšati razširjenost in prepoznavnost EU znaka za okolje v Sloveniji?«
 • Brezplačno izobraževalni seminar za delodajalce o avtizmu in specifiki dela s posamezniki z motnjami avtističnega spektra (MAS)
 • MP dogodek leta: Mladi podjetnik? Zakaj pa ne!
 • Mednarodni seminar – »STAY AHEAD OF THE PACK: How to best leverage modern advanced FPGA/ASIC Development!«
 • Slovensko-finska poslovna konferenca
 • Slovensko - jordanska poslovna konferenca in srečanje z jordanskimi gospodarstveniki - PRESTAVLJENA
 • Madžarsko Slovenska konferenca o obnovljivih virih energije in trajnostnem razvoju

 

Priložnosti doma

 • Nagrada HORUS
 • Za družinam prijaznejša podjetja

 

Kažipot po globalnem trgu

 • Oddaja poslovnih pisarn v Carigradu, Šanghaju in New Yorku
 • Slovensko gospodarstvo se bo oktobra predstavljalo v Katarju
 • Kako pristopiti k javnim razpisom na Japonskem
 • Najbolj privlačni trgi za slovensko gospodarstvo

 

Dodatek

 • S prodajo terjatev do večje likvidnosti pri poslovanju
 • Ustanovljeno Združenje ponudnikov tveganega kapitala
 • Kako stroškovno učinkovito uporabljati direktno pošto

 

Za mlade

 • Natečaj za ustvarjalne osnovnošolce in srednješolce!
 • Seedcamp v Sloveniji išče naslednjo veliko idejo
 • Natečaj »Zmagovalna ideja 2011«
 • Nova priložnost za dolgotrajno brezposelne in udeležence javnih del
 • Evropska podjetniška mreža pomaga malim podjetjem po Evropi
 • Nova pobuda za ustvarjanje zaposlitev in spodbujanje podjetništva v Evropski uniji
 • Popoldanski s.p.; kako se ga lotiti?
 • Ste pripravljeni na podjetništvo?
ar©tur