Moj spletni priročnik, Številka 24-2011

Moj spletni priročnik, Številka 24-2011

Razpisi

 • Javni razpis »Procesni vavčer 2011«
 • Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih
 • Javni razpis za ukrep 312 – podpore ustanavljanju in razvoju mikro podjetij za leto 2011
 • Javni razpis za ukrep 311 – diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti za leto 2011
 • IV. javni razpis za ukrep 142 – podpora za ustanavljanje in delovanje skupine proizvajalcev za leto 2011
 • Javni razpis za dolgoročne investicijske kredite pod ugodnejšimi pogoji in garancije Garancijske sheme Posavje za leto 2011
 • Sprememba javnega razpisa »Inovacijski vavčer 2011«

 

Predpisi

 • Kaj bo julija drugače pri DDV

 

B2B - ponudba : povpraševanje

 • Poslovno sodelovanje
 • Tehnološko sodelovanje

 

Poslovni dogodki

 • Mednarodna konferenca – »Socialno podjetništvo = Humano podjetništvo«
 • 4 kratki brezplačni seminarji v 1 dnevu za podjetnike
 • Spoznajte dobre prakse upravljanja znanja v tehnoloških parkih in regijah
 • Srečanje - »Moroco meets Slovenia«
 • Brezplačna delavnica - »Načrtovanje okolju primernejših proizvodov«
 • Brezplačna predstavitev javnega razpisa za nepovratna sredstva Slovenskega regionalno razvojnega sklada in javnega razpisa neposrednih brezobrestnih posojil Javnega sklada malega gospodarstva Goriške
 • MP dogodek leta: Mladi podjetnik? Zakaj pa ne!
 • Brezplačen posvet – »Zaposlitev ali samozaposlitev?«
 • Brezplačno skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja
 • Podjetništvo za mlade, študente in dijake
 • Marketinški načrt in uspešno trženje na spletu
 • Pregled aktualnih in napovedanih razpisov za nepovratna sredstva in ugodne kredite
 • Predstavitev slovenskih podjetij v Katarju

 

Priložnosti doma

 • Na razpisu za krepitev razvojnih oddelkov 20 milijonov evrov
 • SID banka najema sto milijonov za R & R

 

Kažipot po globalnem trgu

 • Želite izvažati? Največ informacij o izvozu v posamezne države na enem mestu!
 • V Zagrebu odprli nove prostore kluba slovenskih in hrvaških gospodarstvenikov
 • V Avstriji se posel hitro dobi

 

Dodatek

 • Ali pri poslovanju sploh še uporabljati žig
 • Prijava neplačanih računov s strani upnikov
 • Projekta EVITA
ar©tur