Ribiški okoliš

 

ribiski_okolis_rd_bistrica.jpg

Reka Reka

muharski_revir_001.jpg

Obseg revirja je Reka od izvira v Dletu pri Zabičah do Škocjanskih jam, z vsemi njenimi pritoki in mrtvicami. Reka meri v dolžino 47 kilometrov in se razteza na skupno 68 hektarjih površine.

Reka Reka je v svojem celotnem toku, razen pri samem izviru mešan salmonidno - ciprinidni revir, pri čemer prevladujejo soška in potočna postrv, križanci, grbe (mrena) in kleni. V njenih globokih tolmunih najdemo tudi lepe primerke krapov, ščuk in smučev.

Na reki Reki je športni ribolov dovoljen od mostu na glavni cesti v vasi Zabiče do Škocjanskih jam, na Veliki mrtvici nasproti tovarne Lesonit ter na celotnem potoku Molja od pregrade AK Mola od izliva v Reko. Ostali pritoki so za športni ribolov zaprti.

Jezero Mola

mola_map.jpg

Jezero Mola se nahaja na obrobju Brkinov pod vasjo Soze pri Ilirski Bistrici. Razteza v dolžini štirih kilometrov. V srcu neokrnjene narave, ki ga obdaja, daleč stran od mestnega trušča ga vsekakor morate obiskati in doživeti.

Dodaten čar jezeru prav gotovo daje tudi ribiški dom, ki stoji ob njegovi obali. V njem so na voljo tri sobe z osmimi ležišči, tri toaletni prostori, kopalnica, letna kuhinja ter velika dvorana namenjena družabnim prireditvam.

Jezero Vam ponuja edinstven in razburljiv ribolov kapitalnih krapov, amurjev, somov, ščuk in smučev.

Ribolov je dovoljen na celotni akumulaciji Mola do meje z drstiščem pod vasjo Harije. Ribolov v drstišču je prepovedan – meje drstišča so označene s opozorilnimi tablami "prepovedan ribolov – drstišče".

mola002.jpgmola003.jpgmola_004.jpg

Jezero Klivnik

klivnik003.jpg

Jezero Klivnik se nahaja v osrčju Brkinov za vasjo Zalči med Ilirsko Bistrico in Pogradom. Razteza v dolžini treh kilometrov na površini 56 hektarjev.

V srcu neokrnjene narave, ki ga obdaja vam ponuja edinstven ribolov vseh vrst postrvi, smučev ter klenov.

Ribolov je dovoljen na celotni akumulaciji Klivnik do meje z drstiščem. Ribolov v drstišču je prepovedan – meje drstišča so označene s opozorilnimi tablami "prepovedan ribolov – drstišče".

Kraparski revir ujemi in spusti

krap001.jpg

Vzdolž desnega brega jezera Mola (stran ribiškega doma) je registriran ciprinidni revir Ujemi in Spusti, kjer je ribolov dovoljen na posebej označenih in urejenih ribolovnih mestih. Pri ribolovu po načelu Ujemi & Spusti je ribolov dovoljen z dvema palicama z enim trnkom v navezi. Ribolov se lahko izvaja tudi ponoči. Vsaka ujeta riba se mora v najkrajšem času nepoškodovana vrniti nazaj v vodo. V ta namen je na kraparski trasi v dolžini dveh kilometrov urejenih dvanajst ribolovnih mest, kjer je med izvajanjem ribolova mogoče tudi kampiranje.

Več informacij o ribiških okoliših je na voljo na spletni strani Ribiške družine Bistrica.