Plac

 

ilb-promo-21

Bistriški stari trg

Mesto Ilirska Bistrica se je začelo razvijati v ozki dolini pod Gradom Feistriz ob rečici Bistrica, ki ima že ob izviru toliko moč, da je zmogla poganjati mline in žage. Zaradi tega so se ob njej razvili obrti mlinarstvo in žagarstvo in je ob njej obratovalo preko 63 mlinov in žag. Med žagarskimi izdelki so zlasti izdelovali bukove deščice, ki so jih nato prodajali v južno Italijo, kjer so iz njih izdelovali zabojčke za južno sadje. Ker je bila okolica mesta pretežno kmetijsko usmerjena in je za svoje delo in življenje potrebovala raznovrstne pripomočke se je na placu - trgu v Ilirski Bistrici dvakrat na mesec odvijal semenj, kjer so prišli trgovci iz bližje in daljne okolice. Tradicija semnja je živa še danes, vsakega 1. in 16. dne v mesecu poteka v starem delu mesta semenj.