Gradina Starod

 

Gradina je ime vzpetine vzhodno od Staroda, kjer so vidni ostanki antične naselbine.

Na osamljeni, kopasti vzpetino, vzhodno od vasi Starod je osrednji vrhnji plato utrjen z močnimi in obsežnimi kamnitimi nasipi. Po izročilu naj bi bila na gradišču nekdaj štirna in grad. Lokacija vzpetine je omogočala, da je nadzorovala prehod po cesti ob vznožju.

V švarceneškem urbarju iz leta 1.400 se omenja Starod še z imenom Starigrad, kar posebej nakazuje vlogo in pomen te lokacije vsaj še za srednji vek.