Brkinski škoromati - etnološka muzejska zbirka

 

škoromati

Škoromati, prastari pustni liki Podgrajskega in Matarskega podolja ter sosednjih Brkinov, že dolgo niso v slovenskem etnološkem prostoru in širši javnosti neznani pusti. Z odprtjem muzejske zbirke so dobili v središču Podgrada svoj dom.

V Podgradu se je uredil prostor za etnološko zbirko Brkinskih škoromatov, ki zajema pregled vseh škoromatov, ki se od vasi do vasi razlikujejo. Skozi razstavo se je predstavilo razlike in posebnosti ter na ta način zabeležilo in ohranilo pisno in slikovno dokumentacijo te etnološke posebnosti.

Ogled etnološke zbirke je mogoč po predhodni najavi na:

Turistično informativni center Ilirska Bistrica, Gregorčičeva cesta 2, 6250 Ilirska Bistrica

TIC grad Prem

GSM: (+386) 40 31 37 37

Tel.: (+386) 05 99 85 011, 

e-pošta:info@tic-ilbistrica.si, grad.prem@pokrajinskimuzejkoper.si