Botanični rezervat Snežnik

 

sneznik2.jpg

Vrh Veliki Snežnik je najvišja nealpska gora v Sloveniji.

Tvori izrazito pregrado nad Kvarnerskim zalivom, zato na južnih pobočjih prestreže velike količine padavin. V Snežniškem pogorju je veliko zaprtih kraških dolin in kont, v katerih se ob brezvetrju zadržuje težji hladen zrak, kar povzroča značilni temperaturni in vegetacijski obrat z zgovornim imenom - mrazišče. Snežnik ima lepo izražene vegetacijske pasove, z višino 1796 m sega tudi v visokogorski pas, torej nad drevesno mejo. Flora vrha Snežnika je že zbujala pozornost botanikov. V obdobju zadnje ledene dobe so bile tukaj ugodne razmere za rast alpskega rastlinja, ki je bilo prilagojeno nizkim temperaturam, tako je rastlinstvo na Snežniku ostanek (otok) alpskih rastlin, ki so se po ledeni dobi umaknile v višje dele Alp. Zaradi posebne naravne lepote in izredno bogate flore je bil vrh Snežnika leta 1964 zavarovan kot botanični rezervat, njegova površina meri 196 ha. Na Snežnik vodi več planinskih poti, najbolj znana je pot iz Sviščakov. Poleg teh pa je na Snežnik možen dostop iz smeri Grde drage, Gašperjevega hriba in Grčevca. Na vrhu je planinska koča in zatočišče, kjer si lahko obiskovalci okrepčajo in spočijejo pred povratkom v dolino.