Jezero Mola

 

mola003.jpg

Jezero Mola je eno od dveh akumulacijskih jezer v Brkinih. Leži na vzhodnem robu osrednjega brkinskega slemena, pod vasjo Harije.

Jezero je precej veliko in ima zelo razgibano omrežje. Jezero zadržuje visoke vode, v suši pa bogati nizke vode. Namenja se tudi ribogojništvu in ribolovu. Vodna gladina jezera precej niha, tudi do 5 m, zato so brežine malo ali skoraj nič porasle. Plitkejši so le severovzhodni deli jezera, kjer jih porašča trstičevje. Ob jezeru pod vasjo Soze stoji koča ribiške družine Bistrica. Na jezeru je dovoljen športni ribolov