Jezero Klivnik

 

klivnik002.JPG

Klivniško jezero je nastalo za jezom na potoku Klivnik, jugozahodno od razpotegnjene gručaste vasi Tominje.

Na vzhodu se dvignejo nekoliko razpotegnjenega slemena Brkinov, južna stran jezera pa meji na gozdne hribovnate površine zavrha. Zadržuje visoke vode in bogati vodotoke ob nizkih vodah. Namenjeno je tudi za namakanje okoliških sadovnjakov, pa tudi za vzrejo rib in ribolov. Vodna gladina precej niha, tudi do 5 m, zato so brežine blatne in neporaščene. Plitvejši in z močvirskim rastlinjem poraščeni so širši severni predeli jezera. Na jezeru je dovoljen športni ribolov.