Gure - Milanja

 

IMG_5864 copy

Milanja, nadmorska višina 1099 m Milanja je eden od vrhov na robu Snežniške planote, obkrožen z značilnimi visokimi kraškimi travniki, ki se v začetku poletja spremenijo v cvetoči raj. Botanično so zanimivi, ker se tukaj mešajo vplivi Mediterana, Dinarskih planot in Alp. Visoki kraški travniki so se skozi stoletja oblikovali zaradi paše in košnje, kar jih uvršča v kulturno krajino.

Iz vrha Milanje se nam ponujajo čudoviti razgledi od Julijskih Alp do Tržaškega in Kvarnerskega zaliva. Proti JZ so lepo vidni ostanki fosilnega plazu, ki je pred približno dvema milijonoma let, v širini petih kilometrov, zdrknil v dolino Reke. Nastal je polkrožni rob. Na sosednjem vrhu najdemo zanimivo skalo iz drobnozrnate breče, ki nam priča o burni geološki preteklosti Snežniške planote. Za vrhom Milanje se proti SV razprostira dolina Mrzli dol. Na njenem robu najdemo ostanke italijanske obrambne linije Valle Alpina – Alpski zid. Nekatere kaverne so vidne z vrha. Od tu se proti Snežniku razprostirajo značilni bukovo-jelovi gozdovi.