INSTRUKTIVNI OBRAZCI ZA KANDIDIRANJE

datum: 11.08.2010

kategorija: Volitve

OBČINSKI SVET (določitetev liste kandidatov s podpisi volivcev):

- lista kandidatov za volitve članov občinskega sveta

- Soglasje kandidata za občinskega svetnika - obr. LV-8.doc

- podpora kandidaturi za člana občinskega sveta oziroma listi kandidatov za volitve članov občinksega sveta

 

ŽUPAN (določitev kandidature s podpisi volivcev):

- kandidatura za župana - obrazec LV-4.doc

- Soglasje kandidata za župana - obr. LV-5.doc

- podpora kandidaturi za župana

 

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI (določitev kandidature s podpisi volivcev):

- kandidatura za volitve članov sveta KS - obr. LV-9.doc

- Soglasje kandidata za svet KS - obr. LV-8 (KS).doc

- Seznam volivcev-podpora za volitve KS.doc

 

OBČINSKI SVET, ŽUPAN, SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI (politična stranka določi listo kandidatov oziroma kandidaturo):

- seznam udeležencev pri delu organa, ki je določil listo kandidatov oziroma kandidaturo

- zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo za občinski svet

- zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo za župana

- zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo za člane svetov krajevnih skupnosti

- Soglasje kandidata za občinskega svetnika - obr. LV-8.doc

- Soglasje kandidata za župana - obr. LV-5.doc

- Soglasje kandidata za svet KS - obr. LV-8 (KS).doc

 

ORGANIZATOR VOLILNE KAMPANJE

Sporočilo o organizatorju volilne kampanje

 

Instruktivni obrazci so dosegljivi tudi na spletni strani Državne volilne komisije

 

ar©tur