Predlaganje članov volilnih odborov

datum: 06.06.2016

kategorija: Volitve

Predlaganje članov volilnih odborov

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

OBČINA ILIRSKA BISTRICA

Bazoviška c. 14

6250 Ilirska Bistrica

 

 

 

Številka: 041-4/2016

Datum: 3.6.2016

 

 

 

Zadeva:  OBVESTILO – PREDLOGI ZA VOLILNE ODBORE

 

 

Na podlagi Zakona o lokalnih volitvah lahko politične stranke, druge organizacije občanov v občini in občani najpozneje do 15.6.2016 predlagajo kandidate za imenovanje predsednika, namestnika predsednika, člane in namestnike članov volilnih odborov za nadomestne volitve štirih članov sveta Krajevne skupnosti Vrbovo.

 

Predlagatelji predlagajo kandidate za :

 

Volilno enoto 1, ki obsega območje naselja Vrbovo,

Volilno enoto 2, ki obsega območje naselja Jablanica,

Volilno enoto 3, ki obsega območje naselja Vrbica in

Posebno volišče (predčasno)

 

 

Ob vložitvi predlogov morajo predlagatelji predložiti izjavo kandidata, da soglaša z imenovanjem v volilni odbor in izjavo, da bo najpozneje v treh dneh po javni objavi kandidatur oz. list kandidatov obvestil občinsko volilno komisijo o morebitnem sorodstvenem razmerju s katerim od kandidatov o katerem se glasuje na volišču, za katerega bo imenovan v volilni odbor.

 

 

                                                                             

 

 

                                                                                              Predsednica OVK:

                                                                                Jride Mršnik Poljšak, univ. dipl. prav., l.r.

 

 

ar©tur