Facebook

Vlaganje kandidatur in list kandidatov za svet KS Vrbovo

datum: 20.06.2016

kategorija: Volitve

Občinska volilna komisija Občine Ilirska Bistrica obvešča volivce, da je možno vložiti kandidature in liste kandidatov za svet Krajevne skupnosti Vrbovo dne 21.6.2016 in 22.6.2016 do 19.00 ure, neposredno pri Občinski volilni komisiji Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica, v tretjem nadstropju – Oddelek za gospodarstvo in finance, soba št. 3.

ar©tur